Circle white
Circle white

Zasadnutie Správnej rady č. 2/2020

4.11.2020

Dňa 29.10. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady formou Per rollam hlasovania. Správna rada na svojom zasadnutí okrem iného programu zasadnutia, prerokovala a rozhodla o jednotlivých žiadostiach fyzických a právnických osôb o pomoc alebo podporu z programov pomoci alebo podpory nadácie, ktorých  úhrnná čiastka v súčte predstavuje 57.780,- Eur.