Circle white

Platba bankovým prevodom

V prípade, ak ste sa nás rozhodli podporiť peňažnou čiastkou prevyšujúcou 1200,- Eur (slovom tisícdvesto eur), prípadne viacerými peňažnými čiastkami, ktorých úhrnná hodnota v súčte prevýši vyššie uvedenú sumu za príslušný kalendárny rok , poprosíme vás

  • zo zaregistrovanej e-mailovej adresy vyplňte on-line formulár v prípade
    fyzickej osoby    Vyhlásenie donora – Fyzická osoba,
    právnickej osoby   Vyhlásenie donora – Právnická osoba
  • následne od nás obdržíte e-mailom tzv. „kód transakcie“ a detaily potrebné k zrealizovaniu vášho bankového prevodu,
  • v ďalšom kroku zrealizujte samotný bankový prevod, resp. opakované bankové prevody s uvedením prideleného kódu transakcie ako variabilného symbolu platby, resp. platieb,
  • po pripísaní každej realizovanej platby na náš bankový účet, obdržíte od nás potvrdenie o prijatí príslušnej platby.

V prípade vašej požiadavky osobne prerokovať spôsob, účel využitia alebo akékoľvek iné skutočnosti súvisiace s vami realizovaným donorským príspevkom, sme pripravení osobne sa s vami stretnúť. Za účelom dohodnutia konkrétneho termínu osobného rokovania, prosíme kontaktovať správcu nadácie spravca@verusfoundation.com.