Circle white

Kontakt

VERUS Foundation, nadácia

Mostová ul. č. 2 Bratislava 811 02 Slovenská republika

Korešpondenčná a doručovacia adresa

P.O.BOX 81461, Bratislava I.

Telefonický kontakt + 421 2 54 64 73 64 Faxové spojenie + 421 2 54 64 73 64

www.verusfoundation.com

E-mailové kontakty

Žiadosti

ziadosti@verusfoundation.com

Korešpondencia

office@verusfoundation.com