Circle white

Nepeňažný dar

V prípade, ak ste sa nás rozhodli  podporiť donorským príspevkom vo forme nepeňažného daru, poprosíme vás.

  • zo zaregistrovanej e-mailovej adresy vyplňte on-line formulár v prípade

fyzickej osoby Vyhlásenie darcu – Fyzická osoba,
právnickej osoby Vyhlásenie darcu – Právnická osoba

  • následne vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia termínu osobného stretnutia, ktorého predmetom bude detailnejšie prerokovať spôsob, účel využitia, prípadne akékoľvek iné skutočnosti súvisiace s vami uvažovaným nepeňažným donorským príspevkom.