Circle white
Circle white

Zasadnutie Správnej rady č. 1/2020

1.4.2020

Dňa 31.03. 2020 sa konalo zasadnutie správnej rady formou Per rollam hlasovania. Správna rada na svojom zasadnutí schválila účtovnú závierku nadácie za rok 2019 a schválila rozpočet nadácie pre rok 2020. Správna rada okrem uvedeného programu prerokovala a rozhodla o jednotlivých žiadostiach fyzických a právnických osôb o pomoc alebo podporu z programov pomoci alebo podpory nadácie, pričom ich úhrnná čiastka  predstavuje sumu 47.870,- Eur.