Circle white
Circle white

UZÁVIERKA ZBERU ŽIADOSTÍ pre rok 2024

1.7.2024

Správca nadácie oznamuje žiadateľom o pomoc a podporu z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie, že ku dňu 01.07. 2024 bolo uzatvorené prijímanie žiadosti pre aktuálne obdobie 2024. Zároveň týmto oznamuje, že zber žiadostí o pomoc a podporu z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie pre nadchádzajúce obdobie 2025 začína od 01.01. 2025, počnúc uvedeným dňom.