Circle white
Circle white

Zasadnutie Správnej rady č. 02/2022

4.11.2022

Správna rada nadácie na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 31.10.2022 s formou hlasovania Per Rollam, okrem iných bodov programu, schvaľovala poskytnutie pomoci a podpory rozvoja z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie pre jednotlivých žiadateľov v celkovej schválenej výške 70.790,- Eur.