Circle white
Circle white

Zasadnutie Správnej rady

2.7.2021

V dôsledku dopadov pandemických opatrení na činnosť nadácie sa jarné zasadnutie Správnej rady uskutočnilo v neskoršom termíne, a to v máji 2021. Správna rada okrem obligatórnych bodov programu prerokovala a rozhodla o jednotlivých žiadostiach fyzických a právnických osôb o pomoc alebo podporu z programov pomoci alebo podpory nadácie, pričom na uvedený účel poputuje úhrnná čiastka  vo výške 64.280,- Eur.