Circle white
Circle white

Zasadnutie Správnej rady

11.10.2019

V októbri 2019 sa konalo zasadnutie správnej rady formou Per rollam hlasovania. Správna rada okrem iného programu prerokovala a rozhodla o jednotlivých žiadostiach fyzických a právnických osôb o pomoc alebo podporu z programov pomoci alebo podpory nadácie, pričom na uvedený účel poputuje úhrnná čiastka  vo výške 39.288,- Eur.