Circle white
Circle white

UZÁVIERKA ZBERU ŽIADOSTÍ pre rok 2023

31.8.2023

Správca nadácie oznamuje žiadateľom o pomoc a podporu z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie, že ku dňu 31.08. 2023 bolo uzatvorené prijímanie žiadosti pre aktuálne obdobie 2023. Zároveň týmto oznamuje, že zber žiadostí o pomoc a podporu z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie pre nadchádzajúce obdobie 2024 začína od 01.01. 2024, počnúc uvedeným dňom.