Circle white
Circle white

Svetový deň rodiny

18.5.2019

Organizácia spojených národov v roku 1993 vyhlásila 15 máj za Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý si každoročne pripomínajú milióny ľudí po celom svete, bez ohľadu na ich národnosť, pôvod, rasu či vierovyznanie.

Pri tejto príležitosti pripravila  naša nadácia  v spolupráci s Mestskou časťou – Staré mesto hudobnodramatický program  pod názvom „Takto je to u nás doma“. P0čas tohto večera nás v krásnych priestoroch Zichyho paláca poctili svojou prítomnosťou pozvaní hostia – rodina Feldekovcov a rodina Bučkovcov. Všetkým účinkujúcim hosťom vyslovujeme poďakovanie za ich umelecko – interpretačné výkony, ako aj za ochotu úprimne a otvorene rozprávať o sebe a svojich  rodinách.