Circle white
Circle white

Pomoc pre Lucaska

4.4.2018

Úspešným žiadateľom o pomoc z Programu pomoci nadácie VERUS FOUNDATION sa stal šesťročný Lucas K., ktorý od narodenia trpí viacerými diagnózami ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane mozgovej obrny. „Veľmi sa tešíme, že sme mohli prispieť na náklady spojené s jeho dennodennou špecializovanou zdravotnou terapiou. Zároveň chceme týmto vyjadriť úprimný obdiv jeho milujúcim rodičom, ktorí s nesmiernou obetavosťou vynakladajú všemožné úsilie zlepšiť kvalitu Lucaskovho života s cieľom čo najplnohodnotnejšie ho začleniť do spoločnosti.“ (Silvia Balková – správca nadácie)