Circle white
Circle white

Pokojné Vianoce

22.12.2020

Za celý kolektív nadácie Vám chceme zo srdca popriať  milostiplné a požehnané Vianočné sviatky. Nech sú časom pokoja  v najužšom kruhu blízkych a zároveň zvláštnou príležitosťou načerpať vnútornú  silu  vykročiť s odhodlaním  do ďalšieho roku.

                                                                                                                                                          Silvia a Marek Balko