Circle white
Circle white

Podporili sme správnu vec

20.3.2018

Nadácia VERUS FOUNDATION v rámci Programu podpory rozvoja podporila organizáciu Centrum kresťanského vzdelávania, ktorej cieľom činnosti je sprostredkovať ľuďom autentický kresťanský zážitok prostredníctvom vysoko kvalitného procesu vzdelávania. Do portfólia tejto evanjelickej organizácie okrem programov kresťanského vzdelávania dospelých patrí hlavne podpora Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorú v aktuálnom školskom ročníku navštevuje 714 žiakov, počnúc deťmi v predškolskom veku až po študentov bilingválneho gymnázia. „Sme nesmierne šťastní a poctení zároveň, že sme svojou troškou mohli prispieť k rozvoju tohto jedinečného a úžasného diela.“ (Silvia Balková – správca nadácie)