Circle white
Circle white

Zasadnutie 1/2018 Správnej rady nadácie

2.3.2018

V marci 2018 sa konalo zasadnutie správnej rady nadácie formou hlasovania Per rollam. V rámci schváleného programu zasadnutia, Správna rada nadácie schválila žiadosti fyzických a právnických osôb o pomoc a podporu z Programov pomoci a podpory rozvoja nadácie v celkovej úhrnnej výške 31.400,- Eur.