Circle white
Circle white

I. ustanovujúce zasadnutie správnej rady

25.9.2017

Dňa 25 septembra 2017 sa konalo v Žiline prvé ustanovujúce zasadnutie Správnej rady nadácie VERUS FOUNDATION. Správna rada si pri stopercentnej účasti jej členov zvolila spomedzi seba predsedu, ktorým sa stal Marek Balko. V rámci schváleného programu zasadnutia, Správna rada okrem iného schválila znenie Etického kódexu nadácie a zároveň svojím uznesením uložila Správcovi nadácie zabezpečiť jeho podpis a náležité uverejnenie.