Circle white
Circle white

DAR

10.11.2022

Dostal si DAR, ktorý je v Tebe ukrytý. Potrebuješ ho len nájsť a uchopiť.

Skús hľadať a nájdeš.
Skús klopať a bude Ti otvorené.
Skús prosiť a dostaneš.

Je len na Tebe, či ten dar rozmnožíš
a bude niesť dobré ovocie v ten správny čas.
Alebo ho zakopeš, možno zo strachu, hnevu alebo z ľahostajnosti.
Je len na Tebe, či ho použiješ.
Pre seba, pre druhých, na šírenie DOBRA alebo ZLA.

Tú moc máš TY.
Rozhodnúť sa.

Nepozeraj na to, čo nemáš,
ale na to čo máš.
Možno sa Ti to zdá málo,
no stačí to.

Možno nevládzeš a padáš,
no nevzdaj to.

 Urob prvý krok.
Vykroč. Vo viere.

A kráčaj ďalej.
Stojí to zato. Bojovať, za správnu vec.

Ten beh, dobehni až do konca …

Každý sme dostali poklad.
Strážme si ho. Je vzácny.
Má moc.
Moc meniť životy, naše aj ľudí okolo nás.
Sme zodpovední za nich aj sami za seba.

Dostal si DAR,
Potrebuješ ho len uvidieť svojim srdcom.

… uchopila som ho aj ja.
Priniesol mi nádej, radosť, pokoj, zmysel a vášeň do života.
Aj keď to nebolo vždy ľahké.

Vďaka Láske som poznala, kým som.

Viedol ma tým správnym smerom.
A keď som zle odbočila, vrátil ma späť.

A teraz som tu. Pre Vás.