Circle white
Circle white

Ďakujeme za Vašu účasť

12.12.2019

Nadácia VERUS Foundation  týmto  ďakuje  všetkým podporovateľom a sympatizantom, ktorí prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili na našom predvianočnom hudobno-literárnom večeri  „Ave Vianoce“.  Zároveň by sme chceli týmto oceniť  výkony všetkých účinkujúcich, vďaka ktorým sme mohli prežiť umelecky hodnotný spoločenský večer.