Circle white
Circle white

Ozajstný domov pre ľudí bez domova

10.4.2018

„Poskytnúť ľuďom bez domova domov, neznamená dať im peniaze. Oni predovšetkým potrebujú nájsť stratený zmysel života a to nejde bez toho, aby ich život s nimi niekto nefalšovane zdieľal. Vyjadrujeme týmto obrovský obdiv a vďaku dominikánom v Žiline, osobitne pánovi Humbertovi Virdzekovi, pod ktorého vedením sa táto jedinečná a bohumilá myšlienka napĺňa v skutočnosť.“ (Silvia Balková – správca nadácie)

Nadácia VERUS FOUNDATION v rámci Programu podpory rozvoja prispela na činnosť organizácie Dominikánsky knižný inštitút (DKI), ktorého predmetom činnosti je digitalizácia knižného fondu. Inštitút svoju činnosť realizuje ako chránená dielňa, pričom zamestnáva ľudí bez domova, ktorým poskytuje nielen prácu, ale komplexné útočisko v ich ťažkej životnej situácii.