Circle white
Circle white

UZÁVIERKA ZBERU ŽIADOSTÍ pre rok 2023

2.11.2022

Správca nadácie oznamuje žiadateľom o pomoc a podporu z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie, že ku dňu 01.11. 2022 bolo uzatvorené prijímanie žiadosti pre aktuálne obdobie 2023. Zároveň týmto oznamuje, že zber žiadostí o pomoc a podporu z programov pomoci a podpory rozvoja nadácie pre nadchádzajúce obdobie 2024 začína od 01.04. 2023, počnúc uvedeným dňom.