Circle white
Circle white

Spolupráca s OMD

5.4.2018

Predstavitelia nadácie VERUS FOUNDATION sa dohodli na spolupráci s občianskym združením Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku (OMD), ktoré bude nadácii poskytovať poradenské služby v oblasti sociálnych vecí, zdravotnej starostlivosti a posudzovania oprávnenosti jednotlivých žiadateľov o pomoc alebo podporu z pohľadu ich odkázanosti. Nadácia bude mať tým možnosť zužitkovať dlhoročné skúsenosti a jedinečné know-how OMD v daných oblastiach, a to všetko za účelom dosiahnutia čo najadresnejšieho a najspravodlivejšieho posudzovania jednotlivých žiadostí o pomoc a podporu z Programov pomoci a rozvoja nadácie.