Circle white

Špeciálne pomôcky

Ako získať znovu slobodu pohybu aj napriek fyzickému obmedzeniu

www.ottobock.sk www.letmo.sk www.kuryslovakia.sk www.reha.sk www.servisinvo.sk www.rehacare.sk

Prekonajme spolu bariéry

www.ares.sk www.osobnaasistencia.sk

Vzdelávanie, komunikácia a nezávislosť

www.adrosko.sk www.specialnepomocky.sk