Circle white

 

 

“ Mať inak obdarené dieťatko nie je „koniec sveta“, 

aj s takýmto darom sa dá žiť krásny a plnohodnotný život naplnený chvíľami plných lásky, šťastia a radosti. „

 

 

 Luka je ten najväčší bojovník, odhodlaný zdolať všetky prekážky na ceste za zdravím. A my sme tu na to, aby jeho cesta bola o niečo ľahšia a krajšia. Naším poslaním je zlepšiť jeho kvalitu života a začleňovať ho medzi zdravých rovesníkov.

“ Veríme, že spoločnými silami dokážeme robiť veľké veci. “ 

 

Lukova mama Beata


 

„Myslím si, že je potrebné venovať čo najviac voľného času našim deťom a dať im veľa lásky. Potrebujú hlavne nás rodičov, žiadne hmotné veci ako drahé hračky a pod. im nenahradia lásku a objatie rodiča, nakoľko dieťa potrebuje špeciálny prístup. Moje dieťa je moja sila, chcem ho do života naučiť čo najviac, dať mu čo môžem, aby nikdy nemal pocit „som iný“ ako moji kamaráti. Verím, že to spolu zvládneme. Viem, že moje dieťa je môj veľký hrdina.“

„Tí, ktorí vedia, že máme dieťatko so sluchovým postihnutím, nás podporujú. Veľmi nám pomáhajú lekári ako logopéd, psychológ,…“

Matejova mama

 

„Hlavne sa nikdy nevzdávať, aj malý krok je krok vpred. Radím rodičom, zbierať informácie od ďalších rodičov, ktorí majú tiež dieťa s podobnou diagnózou. Nevzdávať sa, raz bude aj lepšie. Za svoje dieťa by som dala aj život.“

„Nemyslím si však, že sa deťom so zdravotným postihnutím dostáva dostatočné prijatie zo strany okolia resp. spoločnosti.“

Damiánova mama

 

 

„Určite je veľmi dôležité navštíviť rehabilitačné centrum, kde by mohli rodičia získať nielen informácie a rady, ale aj skúsenosti rodičov a podobným osudom. Za zdroj našej vnútornej sily v každodennom živote považujem podporu ľudí.“

„Zo strany okolia sa nám dostáva dostatočné prijatie, ale zo strany spoločnosti nie, hlavne v zdravotníctve a vo vzdelaní našej dcéry.“

Lujzina mama

 

„Poradila by som rodičom, informovať sa u obvodného lekára, nám konkrétne veľa poradil práve on, v každom smere u rôznych špecialistov. Ale pomôže aj komunita rodičov, ktorí si už podobným prešli. Je potrebné vycestovať za lekárom, ktorý „sadne“ profesionálne aj ľudsky. Pomoc mojej najbližšej rodiny a priateľov je našim zdrojom vnútornej sily. Naša súdržnosť. Ale taktiež viditeľné pokroky, napredovanie detí aj fyzicky- aj po mentálnej stránke náš ženú dopredu. Je nutné, dopriať si aj čas pre seba, čas s manželom, oddych bez detí (aspoň na 24 hodín), šport, turistika,…“

„V našom okolí nemáme žiadne zlé skúsenosti s nepochopením stavu našich detí, všade sme prijatí s úsmevom, máme veľa priateľov, chodíme s deťmi na rôzne spoločenské podujatia, vždy nás príjmu so snahou čo najviac nám pomôcť.“

Tomášova a Oliverova mama

 

„Pri vážnom zdravotnom probléme, treba skonzultovať stav s viacerými odborníkmi. A keď Vás pošlú preč dverami, vráťte sa oknom. Zdroj sily pre nás je, keď Peťko je šťastný a darí sa mu. Napriek fyzickým komplikáciám sa mu darí výborne v škole.“

„Čoraz ťažšie je zohnať peniažky na rehabilitácie. A je nemožné zohnať toľko, akoby Peťko potreboval. Myslím si, že je to chyba štátu.“

Peťova mama

 

Rodičom detí s rôznymi formami zdravotných postihnutí by som poradil: „Nikdy sa nevzdávaj.“ Zdravotné postihnutie dieťaťa prijať. „Jednoducho je to tak.“

„Teraz sa nám už dostáva dostatočného prijatia ľudí zo strany okolia spoločnosti, no v minulosti to bolo horšie.“

 

Lenkin otec

 

„Rodičom by som doporučila pravidelné rehabilitačné cvičenia a užívanie prírodnej biologickej liečby Reconvel – veľmi doporučujem. Naša Viki počas užívania veľmi napreduje. Každý jeden posun a pokrok mi dáva silu a napĺňa ma energiou, a preto sa nevzdávame a bojujeme. A pokiaľ rodič má vôľu a silu, tak aj dieťa napreduje.“

„Dostatočné prijatie sa našim deťom a našim rodinám  dostáva ako kedy a veľmi záleží v akej spoločnosti sa nachádzame a s akými ľuďmi. Viki veľmi odhadne dobrých a zlých ľudí a presne Viki nám ukazuje cestu.“

 

„Dva týždne intenzívneho rehabilitačného pobytu AXIS Medical ubehol veľmi rýchlo .Viki zvládla 2- týždne intenzívneho rehabilitačného pobytu perfektne. Viktorka by sa chcela poďakovať za finančnú podporu Nadácii Verus FOUNDATION , vďaka vašej nezištnej finančnej pomocí mohla absolvovať 2-týždňový intenzívny rehabilitačný pobyt Axis Medical Centr Piešťany. Pobyt si užívala na cvičenia sa každý deň veľmi tešila , počas cvičenia zažila s fyzioterapeutmi kopec srandy a s úsmevom poctivo cvičila. Zdravotný stav sa jej zlepšil .Ešte raz vám patrí veľká vďaka za pomoc pre Viktorku.“ Ďakujeme ❤️

Vikina mama

 

„Poradila by som, hľadať všetky možnosti (aj mimo ZP), financovania zdravotnej starostlivosti a požiadať o pomoc nadácie, občianske združenia, či akékoľvek PO/FO, ktoré môžu byť nápomocné. Hľadať nádej a vieru v lepšie zajtrajšky. S úsmevom sa kráča ľahšie!“

„Myslím si, že v spoločnosti majú stále väčšiu prevahu predsudky voči hendikepu a hendikepovaným. Ale verím, že aj my hendikepovaní vieme veľa odovzdať svojmu okoliu. Napríklad iný uhol pohľadu, toleranciu, rešpekt, empatiu.“

 

„Zároveň chcem touto cestou vyjadriť nadácii VERUS Foundation srdečnú vďaku za poskytnutý finančný príspevok. Nesmierne si Vašu pomoc cením! Práve vďaka Vašej podpore môžem napriek svojmu hendikepu opäť o čosi ľahšie prekonávať prekážky každodenného života a zároveň i jednoduchšie prijímať aj čeliť ďalším životným výzvam. Veľmi pekne ďakujem.“

Iveta

 

„Dôležité je hľadať možnosti, možnosti aj mimo nášho štátu. Hlavne čo sa týka zdravia svojho dieťaťa. Najpodstatnejšie je zahodiť /neustále/ hrdosť a klopať, prosiť, dožadovať sa. Zdrojom mojej vnútornej sily je moje dieťa. Nabíja ma chuťou žiť, keď vidím ako napreduje. Ako a teší zo svojich pokrokov. Keď strácam energiu, jej úsmev ma nabije chuťou a energiou bojovať s jej ochorením, úradmi, neprajným osudom.“

„Za seba a svoje okolie môžem povedať, že zo strany spoločnosti dostávame prijatie. Keď ukážete, že za svojim dieťaťom stojíte, nech má akúkoľvek diagnózu, ľudia /nie všetci/ zopakujú Váš postoj. Vlastne im nedáte inú možnosť mať iný postoj. Iné to je s úradmi a systémom na SK.“

„Milá Nadácia VERUS FOUNDATION a ľudia, ktorí stojíte za touto nadáciou a podieľali ste sa na rozhodovaní o pridelení pomoci pre našu dcérku Amálku. Chceme sa Vám z najúprimnejšieho srdca poďakovať za Váš finančný dar. Za darovanú sumu sme dopriali našej dcérke rehabilitácie v špecializovanom rehabilitačnom zariadení. Pobyt posunul Amálku nielen v motorickej oblasti, ale aj v mentálnom napredovaní. Vďaka Vám mohla podstúpiť, pre ňu tak životne dôležité rehabilitácie. Cez ne sa mohla posunúť na svojej ceste za zdravím. Po absolvovaní rehabilitácie je istejšia vo svojich pohyboch. Aj keď rehabilitačné cvičenia nie sú pre ňu nič príjemné, často veľmi bolestivé, som rada, že má možnosť ich absolvovať. Lebo pre Amálku znamenajú nádej a prísľub plnohodnotnejšieho života.

Ešte raz Vám chceme vyjadriť obrovskú vďaku, za Vašu účasť na Amálkinom zlepšovaní zdravia a prajeme Bohom požehnané dni.“

Amálkina mama