Circle white

POSTUPY PRE ZAMESTNANCOV

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV
1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z Potvrdenia si viete zistiť dôležité údaje pre vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane: Dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 51067790
Názov: VERUS Foundation, nadácia
Zároveň Vás prosíme zaškrtnúť aj súhlas: súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane
podľa § 50 ods. 8 zákona
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2021

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

PRÍLOHY
Potvrdenie o zaplatení dane

Poučenie k vyhláseniu.pdf

Žiadosť o vykonanie rečného zúčtovania.doc

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.pdf