Circle white

POSTUPY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Odkaz na daňové priznanie právnických osôb:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.525.html

 

 

Upozornenie finančnej správy ohľadom vypĺňania týchto formulárov :

 

V tejto časti nájdete elektronické formuláre, ktoré sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre nevypĺňate v tejto časti, ale v osobnej internetovej zóne cez Katalóg formulárov.

 

 

 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. Prosím vyplňte kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 51067790
Názov: VERUS Foundation, nadácia

Zároveň Vás prosíme zaškrtnúť aj súhlas: súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane
podľa § 50 ods. 8 zákona

 

Vzhľadom k tomu, že daňové priznanie právnických osôb ste povinní podávať elektronicky, prosíme pre správne vyplnenie tlačiva kontaktovať svojho účtovníka.