Circle white

POSTUPY PRE FYZICKÉ OSOBY

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Odkaz na daňové priznanie typu A

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.523.html

 

 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A – VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, prosím vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 51067790
Názov: VERUS Foundation, nadácia

Zároveň Vás prosíme zaškrtnúť aj súhlas: súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane
podľa § 50 ods. 8 zákona

 

Vzhľadom k tomu, že daňové priznanie fyzických osôb vo väčšine prípadov podávajú osoby, ktoré komunikujú s finančnou správou elektronicky, prosíme pre správne vyplnenie tlačiva kontaktovať svojho účtovníka.

 

Odkaz na tlačivo typ B

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.524.html

 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ B – XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona  prosím vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 51067790
Názov: VERUS Foundation, nadácia

Zároveň Vás prosíme zaškrtnúť aj súhlas: súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane
podľa § 50 ods. 8 zákona

 

Vzhľadom k tomu, že daňové priznanie fyzických osôb – podnikateľov ste povinní podávať elektronicky, prosíme pre správne vyplnenie tlačiva kontaktovať svojho účtovníka.