Circle white

Polročné zamyslenia

Pod touto cielenou aktivitou  nadácie VERUS FOUNDATION sa rozumie šesťmesačné obdobie rozpracovania vždy jednej konkrétne zvolenej témy, o ktorej hodnotovej hĺbke a význame pre človeka a spoločnosť sme skalopevne presvedčení. Tieto takzvané zamyslenia prebiehajú najmä prostredníctvom vytvárania rôznych foriem interných, ako aj verejných diskusných platforiem. Ďalším spôsobom práce s danou zvolenou témou je organizovanie odborných polemík a okrúhlych stolov. V neposlednom rade naša nadácia v rámci uvedenej aktivity organizuje alebo podporuje organizáciu tematicky príbuzných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Pozri odkaz aktuálna téma