Circle white
Circle white

Obrovská vďaka

23.8.2018

Nadácia VERUS FOUNDATION zabezpečila úhradu nákladov súvisiacich so zakúpením špeciálneho počítačového zariadenia so softvérovým vybavením pre náhradnú komunikáciu vrátane očnej navigácie a bezdotykového ovládania pre pani Prim. Martu Belešovú. „V mene našej nadácie ako aj v mene nespočetného množstva bývalých pacientov, vyslovujeme pani Primárke obrovskú vďaku za všetko, čo počas svojej pracovnej kariéry pre nás všetkých urobila.“

(Silvia Balková – Správca nadácie)