Circle white
Circle white

Kto je oprávnený žiadať o príspevok

16.1.2024

Program pomoci

Fyzické osoby a fyzické osoby v zastúpení, občania SR s trvalým pobytom na území SR, ako koneční užívatelia poskytovanej  pomoci.

ČÍTAJ VIAC:  https://verusfoundation.com/program-pomoci/

Program podpory rozvoja

Fyzické osoby ako nositelia projektu; Právnické osoby, prípadne iné subjekty ako nositelia projektu; (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, združenia fyzických a právnických osôb, klastery, jednotky územných samospráv a pod.); riadne registrované a vedené v príslušných registroch MV SR resp. iných registroch vedených príslušnými štátnymi orgánmi SR.

ČÍTAJ VIAC:  https://verusfoundation.com/programy-pomoci-a-rozvoja/