Circle white
Circle white

Jesenné zasadnutie Správnej rady

31.10.2018

V mesiaci október 2018 sa konalo zasadnutie Správnej rady nadácie formou hlasovania Per rollam. V rámci schváleného programu zasadnutia, Správna rada nadácie schválila žiadosti fyzických a právnických osôb o  pomoc a podporu z Programov pomoci a podpory rozvoja nadácie v celkovej úhrnnej výške 24.625,- Eur.