Circle white

Best ambassador

BEST AMBASSADOR je nadačný projekt, ktorého podstatou je každoročné ocenenie osobnosti, ktorá z pohľadu nadácie v najväčšej miere prispela k propagácií dobrého mena Slovenska v zahraničí resp. k propagácií nadáciou vyznávaných myšlienok a hodnôt. K zverejneniu ocenenia za rok 2018 dôjde dňa 31.03. 2019.

 

Zásady a pravidlá pre udeľovanie ocenenia