Circle white
Circle white

Cesty, ktoré nikdy nekončia

1.7.2019

V rámci aktivity POLROČNÉ ZAMYSLENIA naša nadácia pripravuje pravidelné cykly
zamyslení sa nad rôznymi viac alebo menej dôležitými témami, o ktorých sme
presvedčení, že nie je nikomu na škodu trošku popremýšľať. Pre obdobie II. polroku roku 2019 bola zvolená téma: Cesty, ktoré nikdy nekončia.

Od 01.07. 2019 sa bude možné zapojiť do rôznych aktivít nadácie, ktoré súvisia
s daným tematickým cyklom ako aj sa zúčastniť súťaže o najlepší blogový príspevok.
Ďalšie podrobnosti budú zverejňované priebežne.