Circle white

Best Blog

Nadácia VERUS FOUNDATION, ako súčasť nadačnej aktivity označenej Polročné zamyslenia, organizuje každý polrok súťaž o najlepší blog.  Konkrétna blogová téma súťaže  Best blog  pre príslušný  šesťmesačný  cyklus  bude  na  tejto webovej  stránke  nadácie  zverejnená  vždy  dňa   01.01.  a  dňa 01.07.  príslušného kalendárneho roka.

 

01.01.2020

V rámci aktuálneho cyklu Polročných zamyslení s témou „Generácia v neustálom pohybe“  bola pre súťaž Best blog – I. polrok 2020 nadáciou vybratá nasledovná rovnomenná  blogová téma :

„Je čas s nami, či proti nám?“ 

Cenou pre víťaza súťaže Best blog I. polrok roku 2020 je:    mobilný telefón SAMSUNG Galaxy Note10+

Deň  uzávierky   súťaže  Best blog I. polrok  2020  je :    30. jún 2020

 

Klikni sem

 

Súťažné podmienky